Ipoteka Haqqinda Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Ipoteka Haqqinda Azərbaycan Respublikasının Qanunu

ipoteka haqqinda Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Daşınmaz əmlak ilə bağlı İpoteka Qanunu mülki hüquqi müqavilələrdən irəli gələn öhdəliklərin icrasının təmin edilməsi ilə bağlı ipotekanın yaranması əsaslarını, onun dövlət qeydiyyatı, təmin olunmuş borcun və digər mülki
hüquqi öhdəliyin ipoteka hesabına ödənilməsi qaydalarını, tərəflərin hüquq və vəzifələrini müəyyən edir, habelə bu sahədə digər münasibətləri tənzimləyir.

Qanunu PDF olaraq endirin və ya oxuyun!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *