dasinmaz emlak investisiya

Dasinmaz emlak investisiya Gəlirinin (ROİ) hesablama düsturu

Aşağıdakı hesablama qaydası, dasinmaz emlak investisiya nızın mənfəət və ya zərərlərini təxmin etməyə imkan verən çox sadə bir investisiya alətidir.

ROI hesablamaq üçün əsas düstur:
ROI = (Ümumi Gəlir – Çəkilən Xərc ) / Çəkilən Xərc

Məsələn, Daşınmaz Əmlaka  investisiyanın cəmi məbləği 50.000 AZN dəyərindədir və sözügedən əmlakı satdıqdan sonra 70.000 AZN əldə etdiniz.

Bu vəziyyətdə, İnvestisiyanın Rentabillik Əmsalı (ROİ) belə olacaqdır:

ROI = (70,000 AZN – 50,000 AZN) / 50,000 AZN = 0,4*100 = 40%

Yəni Siz cəlb etdiyiniz investisiyanın (50.000 AZN) 40%-i nisbətində gəlir (20000 AZN) əldə etmisiniz.

Bundan əlavə, ROI hesablanarkən, daha dəqiq bir nəticə əldə etmək mümkündür. Belə ki, vergilər və bu kimi fərqli digər xərc məmbələri də çıxılaraq hesablana bilər.

Qeyd etmək lazımdır ki, ROI hesablamasından əldə etdiyimiz dəyər dəqiq olmaya bilər. Bu kimi düsturlar təxmini qiymətləndirmə üsullarıdır.

Növbəti yazılarımızda, dasinmaz emlak investisiya düstürü haqqında daha geniş və dəqiq hesablama qaydalarını sizinlə bölüşəcəyik. Bizi izləməyi davam etdirin!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *